145 มณฑลทหารบกที่ 11 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300,

02 243 7821-9
11thmc@gmail.com

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.61 เวลา 1400 คุณศศิธร มะละคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.11 และคณะสมาชิกชมรมแม่บ้านฯ ได้เข้ารับชมโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.61 เวลา 1145 คุณศศิธร มะละคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.11 และคณะสมาชิกชมรมแม่บ้านฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมเพื่อมอบเงินช่วยเหลือและของใช้จำเป็นแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล พัน.สห.11 จำนวน 2 ราย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย