145 มณฑลทหารบกที่ 11 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300,

02 243 7821-9
11thmc@gmail.com

เมื่อ 05 ..61 เวลา 1400 ..นิธิศ เปลี่ยนปาน รอง ผบ.บก.ควบคุม ที่ 6 เป็นประธาน การประชุมการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ระยะที่ 3 พื้นที่ ปริมณฑล 4 จังหวัด (จว..., จว..., จว..., และ จว...) ณ ห้องศูนย์ประสานงานมวลชน บก.มทบ.11 เพื่อทราบกรอบระยะเวลาการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ระยะที่ 3 และการรณรงค์ใช้แอพพลิเคชั่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ จังหวัด, ขนส่งจังหวัด, ตำรวจภูธรจังหวัด และ ร้อย รส. ในพื้นที่รับผิดชอบ จว..., จว..., จว... และ จว...

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 0719 
พลตรี ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.มทบ.11 พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ
ร่วมจัดพิธีวันสถาปนา มทบ.11 ครบรอบปีที่ 116

โดยเรียนเชิญ มทภ.1 เป็นประธานในพิธีฯ ณ บก.มทบ.11
พร้อมทั้งได้มอบเงินอุดหนุน ให้กับครอบครัวกำลังพลที่มีบุตรความต้องการพิเศษ
เพื่อเป็นสวัสดิการของครอบครัวต่อไป
__________

ประวัติศาสตร์หน่วยมณฑลทหารบกที่ 11 และ ภารกิจ


__________

ประมวลภาพงานวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 11


เมื่อวันที่ 26 มิ..61 เวลา 1400 ..วณัฐ  ลักษณศิริ ทำการ ปชส. และชี้แจง กรรมการวิน รถ จยย.รับจ้างสาธารณะ และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ เขต คลองเตย, วัฒนา, บางรัก, สาทร, บางคอแหลม, ยานนาวา แต่ละเขตมารับฟังการ ปชส.การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ระยะที่ 3  และรณรงค์การใช้แอพพลิเคชั่น  ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เขต คลองเตย โดย มี ส่วนราชการ ขบ.,สำนักเทศกิจ, ตร., มทบ.11 ร่วม ชี้แจง การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.61 เวลา 1500 พล.ต.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.มทบ.11 เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมแกนนำภาคประชาชน ขั้นตอนี่ 2 ห้วงที่ 2 ให้กับพลทหารที่จะปลดประจำการใน 1 พ.ค.61 ของหน่วยทหารซึ่งเป็น นขต.ทภ.1 ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ในห้วงวันที่ 24 - 26 เม.ย.61 ณ อาคาร พลเอกอาทิตย์กำลังเอก โดยมีพลทหารเข้าร่วมการฝึกแกนนำภาคประชาชนในพื้นที่ของ ทภ.1 
  - ทภ.1 และ ทน.1 จำนวน 6 นาย
  - พล.1 รอ. และ นขต. จำนวน 157 นาย
  - มทบ.11 จำนวน 10 นาย
  - มทบ.13 จำนวน 5 นาย
  - มทบ.18 จำนวน 5 นาย
  รวมทั้งสิ้น 183 นาย

 
 
 

เมื่อวันที่ 26 มิ..61 เวลา 1000 พล..ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.มทบ.11 ทำการตรวจเยี่ยมและพบปะ กรรมการ วิน จยย.รับจ้างสาธารณะ ในการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ในระยะที่ 3 ทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงกรอบระยะเวลาการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะจัดประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 วัดปากบ่อ แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง โดยมีวิน จยย.รับจ้างสาธารณะและ จนท.คณะกรรมการ พื้นที่ เขต วังทองหลาง, บางกะปิ, สวนหลวง, พระโขนง, บางนาห้วยขวาง และ เขตประเวศ มีผู้รับฟังจำนวน 600 คน
การปฏิบัติ เป็นไม่ด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.61 เวลา 1330 พล.ต.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.มทบ.11 มอบหมายให้ พ.อ.นิธิศ เปลี่ยนปาน รอง ผบ.มทบ.11 ผู้แทน ผบ.มทบ.11 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมแกนนำภาคประชาชน ขั้นที่ 2 ห้วงที่ 2 ( 24 -26 เม.ย.61) ณ อาคารพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก มทบ.11 ให้ กับ พลทหารที่ครบกำหนดปลดประจำการใน 1 พ.ค.61 ของหน่วยทหารซึ่งเป็น นขต.ทภ.1 พ้นที่ กทม. เพื่อให้เป็นแกนนำภาคประชาชน เมื่อปลดออกจากกองประจำการไปแล้ว ได้ใช้ความรู้ ความสามารถที่ได้รับจากการฝึกอบรมให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อประเทศชาติต่อไป 

 
 
 

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 เวลา 0930 พล.ต.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธ์ุ ผบ.มทบ.11 เป็นประธานในพิธี อำลาธงชัยเฉลิมพลและส่งทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/59 และ ที่ใช้สิทธิลดวันรับราชการน้อยกว่า 2 ปี จำนวน 435 นาย ในส่วนของ พัน.ร.มทบ.11 ณ อาคาร พล.อ.อาทิตย์ฯ