145 มณฑลทหารบกที่ 11 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300,

02 243 7821-9
11thmc@gmail.com

การอบรมโครงการสุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี ชีวีมีสุข โดยมี ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.11 และ ผบ.มทบ.11 เป็นประธานในโครงการอบรม ณ อาคาร อาทิตย์กำลังเอก มทบ.11 เพื่อให้สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.11 ได้รู้เท่าทันในการใช้ชีวิต และทราบถึงวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคร้าย กับตนเอง และคนในครอบครัว
  
  
  

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 0909 พล.ต.ปิยพงศ์ กลิ่นพัน ผบ.มทบ.11 เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระหรหมขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลพระพรหม บริเวณสนามด้านข้าง บก.พัน.ร.มทบ.11 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพล ร่วมพิธี อย่างพร้อมเพรียงกัน

 
 

เมื่อ 05 ..61 เวลา 1400 ..นิธิศ เปลี่ยนปาน รอง ผบ.บก.ควบคุม ที่ 6 เป็นประธาน การประชุมการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ระยะที่ 3 พื้นที่ ปริมณฑล 4 จังหวัด (จว..., จว..., จว..., และ จว...) ณ ห้องศูนย์ประสานงานมวลชน บก.มทบ.11 เพื่อทราบกรอบระยะเวลาการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ระยะที่ 3 และการรณรงค์ใช้แอพพลิเคชั่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ จังหวัด, ขนส่งจังหวัด, ตำรวจภูธรจังหวัด และ ร้อย รส. ในพื้นที่รับผิดชอบ จว..., จว..., จว... และ จว...

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 0719 
พลตรี ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.มทบ.11 พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ
ร่วมจัดพิธีวันสถาปนา มทบ.11 ครบรอบปีที่ 116

โดยเรียนเชิญ มทภ.1 เป็นประธานในพิธีฯ ณ บก.มทบ.11
พร้อมทั้งได้มอบเงินอุดหนุน ให้กับครอบครัวกำลังพลที่มีบุตรความต้องการพิเศษ
เพื่อเป็นสวัสดิการของครอบครัวต่อไป
__________

ประวัติศาสตร์หน่วยมณฑลทหารบกที่ 11 และ ภารกิจ


__________

ประมวลภาพงานวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 11


เมื่อวันที่ 26 มิ..61 เวลา 1000 พล..ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.มทบ.11 ทำการตรวจเยี่ยมและพบปะ กรรมการ วิน จยย.รับจ้างสาธารณะ ในการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ในระยะที่ 3 ทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงกรอบระยะเวลาการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะจัดประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 วัดปากบ่อ แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง โดยมีวิน จยย.รับจ้างสาธารณะและ จนท.คณะกรรมการ พื้นที่ เขต วังทองหลาง, บางกะปิ, สวนหลวง, พระโขนง, บางนาห้วยขวาง และ เขตประเวศ มีผู้รับฟังจำนวน 600 คน
การปฏิบัติ เป็นไม่ด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 เวลา 0930 พล.ต.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธ์ุ ผบ.มทบ.11 เป็นประธานในพิธี อำลาธงชัยเฉลิมพลและส่งทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/59 และ ที่ใช้สิทธิลดวันรับราชการน้อยกว่า 2 ปี จำนวน 435 นาย ในส่วนของ พัน.ร.มทบ.11 ณ อาคาร พล.อ.อาทิตย์ฯ
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 26 มิ..61 เวลา 1400 ..วณัฐ  ลักษณศิริ ทำการ ปชส. และชี้แจง กรรมการวิน รถ จยย.รับจ้างสาธารณะ และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ เขต คลองเตย, วัฒนา, บางรัก, สาทร, บางคอแหลม, ยานนาวา แต่ละเขตมารับฟังการ ปชส.การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ระยะที่ 3  และรณรงค์การใช้แอพพลิเคชั่น  ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เขต คลองเตย โดย มี ส่วนราชการ ขบ.,สำนักเทศกิจ, ตร., มทบ.11 ร่วม ชี้แจง การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย