145 มณฑลทหารบกที่ 11 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300,

02 243 7821-9
11thmc@gmail.com

จัดการอบรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ PM2.5

ศุกร์ที่ 1 ก.พ.62 มณฑลทหารบกที่ 11 จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ PM 2.5 ให้กับกำลังพลภายใน บก.มทบ.11 โดยมี พญ.นฤมลฯ หน.กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์ เป็นวิทยากร ทั้งนี้ ได้มี ผู้บังคับบัญชา, ฝ่ายเสนาธิการ และกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 11 เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย