145 มณฑลทหารบกที่ 11 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300,

02 243 7821-9
11thmc@gmail.com

โครงการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.62 เวลา 0900 คุณศศิธร มะละคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.11 และคณะ รวม 3 ท่าน เป็นผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารบกร่วมคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 84 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตามโครงการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2562 จำนวน 45 แห่ง โดยมี ศ.(พิเศษ) นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม