145 มณฑลทหารบกที่ 11 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300,

02 243 7821-9
11thmc@gmail.com

โครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงานฯ

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.62 เวลา 0800 น. คุณศศิธร  มะละคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.11 พร้อมด้วย ภริยา หก.กกร.มทบ.11 สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.11  เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมโครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงานฯ ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต 

ประกอบด้วยหัวข้อ 
-การดูแลครอบครัวของ กำลังพล ทบ.ที่พิการแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพด้วยทีม 3 ประสาน
-การทำงานแบบทีม 3 ประสาน พร้อมด้วยดำเนินการจัดทำ ทำเนียบกลุ่ม