145 มณฑลทหารบกที่ 11 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300,

02 243 7821-9
11thmc@gmail.com

สถาปนา กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 11 ครบรอบปีที่ 117


เนื่องในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 มณฑลทหารบกที่ 11 ครบรอบปีที่ 117 จึงได้กำหนดจัดพิธีวันสถาปนา มณฑลทหารบก 11 ครบรอบปีทีที่ 117 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 0730 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11
โดยมี พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 มาเป็นประธาน ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มณฑลทหารบกที่ 11 มีผู้บัญชาการมาแล้ว 60 ท่าน และปัจจุบัน พลตรี ธราพงษ์ มะละคำ เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11

มณฑลทหารบกที่ 11 ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน่วยต่อไป ดังคำขวัญกองทัพบก "เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน"<< ประมวลภาพ งานสถาปนามณฑลทหารบกที่ 11 >>