145 มณฑลทหารบกที่ 11 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300,

02 243 7821-9
11thmc@gmail.com

ตราสัญลักษณ์หน่วย

 
ความหมายของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของ มณฑลทหารบกที่ 11

พระมหามงกุฎ หมายถึง องค์พระมหากษัตริย์
กงจักร หมายถึง กองทัพบก
คชสีห์ถือดาบ  หมายถึง เครื่องหมายของสมุหพระกลาโหม
ราชสีห์ถือเคียวและรวงข้าว หมายถึง เครื่องหมายของสมุหนายก บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน
ผ้าแพรใต้สัญลักษณ์ หมายถึง การยกย่อง และชมเชย
Category: