145 มณฑลทหารบกที่ 11 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300,

02 243 7821-9
11thmc@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

ศูนย์สื่อสาร มณฑลทหารบกที่ 11 022437821-8
  88076, 95544
   
   
   
   
   
   
   
   ศูนย์สื่อสาร มณฑลทหารบกที่ 11 022437821-8, 88076, 95544 FAX : 022436109, 88076 สำนักงานผู้บัญชาการ 88117 สำนักงาน ที่ปรึกษา ผู้บัญชาการ 88245 สำนักงาน รองผู้บัญชาการ (1) 88113 สำนักงาน รองผู้บัญชาการ (2) 88112 สำนักงาน เสธ. 88009 สำนักงาน รอง เสธ. (1) 88115 สำนักงาน รอง เสธ. (2) 88116 ----- กองกำลังพล 022413047, 88010 , 88005 กองข่าว 022413314, 88020 กองยุทธการ 022413643, 88030, 88092 กองส่งกำลังบำรุง 022411393, 88040 กองกิจการพลเรือน 022413682, 88050 ฝ่ายสรรพกำลัง 022413212-3, 88145 ----- แผนกประวัติและบำเหน็จบำนาญ 88079 แผนกยุทธโยธา 88102 คลังยุทธโยธา 88151 แผนกพลาธิการ 88104 แผนกสรรพาวุธ 88091 ฝ่ายการเงิน 88095 ส่วนบัญชี 88098 ฝ่ายสืบสวนสอบสวน 88083 ฝ่ายสารวัตรทหาร 88085 ฝ่ายอนุศาสนาจารย์ 88073 ฝ่ายสวัสดิการ 88071 ฝ่ายสารบรรณ 88076 ฝ่ายโครงการและงบประมาณ 88100 ฝ่ายสื่อสาร 88090 นายทหารธรรมนูญ 88077 สำนักงานขนส่ง 88106 หมวดดุริยางค์ 88082 ตอน บก.มทบ.11 88076 สถานีวิทยุ มณฑลทหารบกที่ 11 (สวนมิสกวัน) 88059 ศูนย์ผลิต 022413650 ห้องควบคุมการกระจายเสียง 88058 ห้องเครื่องส่งสถานีวิทยุ 88059
Category: